Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: 


Algemene voorwaarden: 

Algemeen:

De uren van personeel en chef ter plaatse zijn in regie.

Schatting van aantal personeel en aantal uren kan dus niet als forfaitair gelden.

Dit naar het streven van een verzorgd event met oog voor detail. 

De uren starten bij vertrek uit het atelier en eindigen bij terugkomst in het atelier.

 

Elektriciteit wordt door de klant voorzien en zorgt dat deze zwaar genoeg is.

Daarnaast vragen we ook de voorziening van warm stromend water.

 

Uiterlijk 7 werkdagen voor het event vernemen we van de klant graag volgende gegevens:

  • Definitieve aantal personen
  • Locatie en timesheet van het event
  • Aanpassingen omtrent gehuurd materiaal
  • Wensen ten behoeve van bloemen en verdere decoratie

 

Prijzen op offerte zijn steeds onder voorbehoud van aanzienlijke wijzigingen in grondstof prijzen. Deze worden dan wel op voorhand meegedeeld, zodat de klant de mogelijkheid heeft een alternatief te kiezen die door Roots wordt voorgesteld.

 

Afhankelijk van de locatie, kan er vanaf een afstand van 20 km een vergoeding worden aangerekend. 

Indien er geen gratis parkeergelgeheid is, kunnen de parkeerkosten worden doorgerekend. 

 

Roots Catering staat in voor het schoonmaken van de gebruikte; werkoppervlaktes, oven, koelingen en afwasruimte. En worden achtergelaten zoals de staat waarin ze zich bevonden voor het event. Met uitzondering van de vloeren.

 

Facturatie:

De facturen van BV Roots Catering dienen ten laatse te worden betaald op de vervaldag vermeld op de betreffende factuur. 

 

Bij niet-betaling of onvolledige betaling op vervaldatum van de factuur zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% verschuldigd zijn per maand. 

Bij niet betaling binnen de 14 dagen na een formele ingebrekestelling, zal het bedrag van schuld van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling worden verhoogd met 10% met een min. van €250 bij wijze forfaitaire schadevergoeding. 

Onverminderd het recht van de BV Roots Catering om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden kosten.

Bij niet uitvoering van de overeengekomen cateringdiensten door de BV Roots Catering, heeft de klant het recht om een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van een gelijkwaardig bedrag van de BV Roots Catering te eisen.

 

De geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen worden beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de bevoegdheid van de rechtscolleges van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen.